Informerar
Solna 29 april 2022

Hej!

Här kommer lite information från styrelsen kring vad som är på gång nu under våren.

Städdagen

Vårens städdag sker lördagen den 7 maj kl. 10–13, vi hoppas att så många som möjligt kan delta! Missa inte heller möjligheten att hälsa på ev. nya grannar och äta en korv! Vi har alla gemensamt ansvar för föreningens egendom!

Som vanligt kommer vi att rensa i cykelrummet så sätt en lapp på din cykel med namn och lägenhetsnummer om du vill att cykeln ska stå kvar i cykelrummet. Cyklar som inte är märkta kommer att flyttas till ett annat utrymme.

Föreningsstämma

Det är dags för ordinarie föreningsstämma onsdagen den 18 maj kl. 19. I år blir det endast en fysisk stämma. Vi använder oss av en ny lokal: Solna Folkets Hus, rum 4, Skytteholmsvägen 2. 

Mer information om stämman hittar ni i kallelsen som har delas ut i brevlådorna.

Nytt låssystem 

Inom de närmsta dagarna kommer vi att byta ut det gamla låssystemet, som härstammar från tiden då fastigheten var en hyresfastighet. Anledningen är att många nycklar har kommit på avvägar genom åren, vilket kan medföra en risk för att obehöriga personer tar sig in i fastigheten. Nu byter vi istället till ett modernt digitalt låssystem med nycklar som går att spärra när en nyckel kommer bort.

Låsbytet innebär att nuvarande nycklar till entrédörren osv. inte längre kommer att fungera. Vi kommer att dela ut en ny nyckel till alla som bor i fastigheten. Den nya nyckeln kommer precis som i dag att gå till entrédörrarna (fram och baksida), förrådsutrymmena, elskåpen samt barnvagnsrummet.

Observera att vi behåller befintligt passagesystem med taggar. Det är alltså taggen som ska användas i första hand till entrédörrarna, källardörren, hissen till källaren, cykelrummet och tvättstugan. Den nya nyckeln ska endast användas vid längre strömavbrott då taggen har slutat fungera.

Vill ni ha ytterligare nycklar till entrédörren och förrådsgångar så kan det beställas till en kostnad av ca 900 kr.


Besiktning vid försäljning 

Vi vill påminna om att vi har kommit igång med att göra en avflyttningsbesiktning i samband med att en lägenhet säljs. Besiktningen är obligatorisk och ska ske innan den nya medlemmen godkänns av föreningen. Syftet är att föreningen inte ska drabbas av kostnader för att åtgärda eventuella brister som den boende har åsamkat.

Det som främst kontrolleras är att installationer och konstruktioner som föreningen ansvarar för är intakta (exempelvis nätverks- och tv-uttag, ventilation, att fönster är öppningsbara och tätade) och att inga otillåtna ändringar eller installationer har gjorts i lägenheten osv.

Besiktningen genomförs av vår förvaltare Nabo. 

Du kan läsa mer om det här på föreningens webbplats: www.solnamajoren.se.

Hälsningar

StyrelsenKallelse till ordinarie stämma för Brf Solna Majoren

Inbjudan till årsstämma 2022


Till föreningens medlemmar                                                                 Brf Solnamajoren

                                                                                                                    Johan Enbergs väg 7–9

                                                                                                                    171 62 Solna


Plats:  Solna Folkets Hus, rum 4.

Skytteholmsvägen 2

171 44 Solna

Dagordning vid ordinarie årsstämma 2022-05-18, 19.00    

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande för stämman.
 3. Val av protokollförare för stämman.
 4. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Godkännande av röstlängd.
 7. Fråga om närvarorätt.
 8. Har stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 9. Beslut att införa nya stadgar i föreningen.
 10. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse.
 11. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning samt om vinst/förlust skall disponeras enligt styrelsens förslag.
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår år
 14. Val av styrelseledamöter samt eventuella suppleanter.
 15. Val av revisor.
 16. Behandling av inkomna motioner ( se bilagor)
 17. Övriga frågor. 
 18. Avslutning av stämman


Kaffe med kanelbulle kommer att serveras och vi hoppas att ni kommer 10 minuter innan

stämman börjar så hinner vi med att registrera alla på röstlängden innan vi kör i gång.


Efter avslutad årsstämma avser styrelsen att avsluta kvällen med en allmän diskussion

gällande föreningen och de planarbeten som Solna stad planerar i närområdet.

Varmt välkomna        


Solna 2022 04 26

Styrelsen


Kallelse till extra stämma för Brf Solna Majoren

Solna 7 mars 2022


Kallelse till extra stämma för Brf Solna Majoren

Tid 19.00

Datum: 2022 03 17

Plats. Styrelserummet i JEV 7.

Dagordning.

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande på stämman.
 3. Anmälan av ordförandes val av protokollförare.
 4. Godkännande av röstlängd.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera dagens protokoll.
 7. Fråga om kallelse behörigen skett.
 8. Proposition: Styrelsens förslag till nya stadgar enligt tidigare utskickad bilaga.
 9. Stämman avslutas.

Solna 2022 03 05

Styrelsen

Uppgraderad internettjänst

2020-04-27

Bredband2 meddelar:

"Bästa kund,

Snart uppgraderas din bredbandstjänst!
Enligt ett nytt avtal som tecknats mellan din bostadsrättsförening och oss på Bredband2
kommer vi att uppgradera din internettjänst till 1000/1000 Mbit/s.
Uppgraderingen gäller från och med 2020-05-01. I samband med detta kommer
kostnaden för din tjänst (88 kr/mån) att inkluderas i den månadsavgift du betalar till
bostadsrättsföreningen.
Om du redan har betalat för en period som löper längre än uppgraderingsdatumet
2020-05-01, har du möjlighet att få överskjutande belopp återbetalt eller tillgodo om du
har en annan tjänst från oss.
Undrar du något eller har frågor kring eventuell återbetalning? Då är du självklart
välkommen att kontakta vår kundtjänst på 0770-811 000 eller faktura@bredband2.se.
Med vänliga hälsningar,
Bredband2"

Instruktioner för anslutning:

"Hej boende i BRF Solnamajoren!

Mellan den 27/4-28/4 kommer vi på Bredband2 att uppgradera och bygga om er
bredbandstjänst som levereras av oss. När våra tekniker har slutfört installationen i
fastigheten behöver du självaktivera dig via Bredband2:s beställningssida för att åter
använda din internettjänst. Du kommer till beställningssidan genom att:
1. Koppla en nätverkskabel mellan nätverksuttaget och din dator. Vi
rekommenderar en direktansluten dator, men det fungerar även i de flesta fall
via ett trådlöst nätverk. Det vill säga ansluta via din router och använda en
laptop, mobil eller surfplatta.
2. Aktivera genom att öppna en webbläsare och gå till valfri adress. Då kommer du
automatiskt till beställningssidan. Om du inte kommer till sidan direkt kan du
skriva in adressen http://brf.bredband2.com.
Aktiveringsguide
1. Börja med att välja din adress samt fyrsiffriga lägenhetsnummer i
rullgardinsmenyn. Välj logga in som privatkund.
Klicka sedan på Fortsätt.

2. Fyll i dina kunduppgifter så som dina person- och kontaktuppgifter och klicka på
Fortsätt.
3. Beställ din internettjänst*
* Tjänsten 1000/1000 Mbit/s är kostnadsfri på beställningssidan. Denna tjänst
ingår i månadsavgiften till föreningen.
Här kan du även välja att beställa tilläggstjänsterna router & säkerhetspaket,.
Tjänsterna är valfria och debiteras enligt vår prislista. Klicka på Läs mer för
vidare information om en specifik tilläggstjänst.
4. Granska och godkänn din beställning. Bocka i rutan Jag godkänner avtalet och
klicka på Köp.

5. Hurra! Din beställning är klar och din tjänst aktiveras inom kort. Läs igenom Viktig
information och glöm inte att spara ditt kundnummer. Klicka på Stäng/Vänta på
aktivering. Du kan behöva starta om din dator och eventuell router för att kunna
använda din nya tjänst.
Vi hoppas att du kommer trivas med din tjänst!

Kontakta oss på Bredband2 vid in- och utflyttning från lägenheten. Notera att om du
beställer en tilläggstjänst och inte gör en uppsägning kommer vi fortsätta skicka
fakturor tills vi får in en uppsägning.
Har du några frågor kring självaktivering eller andra funderingar kan du kontakta vår
kundtjänst på telefonnummer 0770-811 000 eller via e-post helpdesk@bredband2.com
– vi hjälper dig gärna!
En sista viktig detalj. Finns du på Facebook, LinkedIn eller Instagram? Använder du alla
tre? Det gör vi också! Genom att följa oss i sociala medier får du fiberrik information och
annat intressant innehåll som kan ta din digitala resa till nya upptäckter.
Allt gott!
Bredband2"