Nyinflyttad

Varmt välkommen som ny medlem i vår förening Brf Solna Majoren. Som ny medlem innehar Du/Ni numer en lägenhet i föreningens fastigheter på Johan Enbergs väg 7 och 9. Varje ny medlem får ett välkomstbrev vid inflyttning. Nedan följer information som vi hoppas Du/Ni har nytta av som boende i fastigheten.

  • Dina kontaktuppgifter
  • Förråd
  • Föreningsstämma
  • Försäkring
  • Information
  • Kontakt med Styrelsen
  • Namnskylt
  • Renovering
  • Stadgar
  • Tvättstugan

Dina kontaktuppgifter

För att på ett enkelt sätt kunna hålla kontakt med de boende vill vi i styrelsen i BRF Solna Majoren samla in kontaktuppgifter. I en krissituation, tex. en vattenskada är det viktigt att vi snabbt ska kunna kontakta dig. Därför är det viktigt att vi har aktuella uppgifter till hands. Kristelefonnummer kan vara till närmast anhörig som bor på annan adress. Vid ändring av dessa uppgifter bör du meddela styrelsen via ifyllt formulär som läggs i den vita brevlådan på bottenvåningen. Det är givetvis frivilligt att lämna uppgifter men det underlättar vårt arbete om vi har aktuella och fullständiga uppgifter.

Förråd

Varje lägenhet har ett förråd, endera på bottenvåningen eller i källaren. I köpekontraktet för lägenheten ska framgå vilket specifikt förråd som tillhör lägenheten.

Föreningsstämma

Varje år anordnar föreningen en föreningsstämma före juni månads utgång. På stämman informerar styrelsen om arbetet de utför samt höra medlemmarnas synpunkter/svara på frågor etc. Det är ett bra tillfälle att lära känna sina grannar så ta tillfället i akt att delta. Styrelsen utfärdar en personlig kallelse till samtliga medlemmar genom informationsblad i brevinkasten eller via postbefordran.

Försäkring

En innehavare av en bostadsrätt ska teckna en hemförsäkring med bostadsrättstillägg.

Information

Föreningen rekommenderar sina medlemmar att gå in på hemsidan med jämna mellanrum. Hemsidan används för att informera om aktiviteter/ärenden som berör alla i föreningen samt beskriver tillvägagångssätt vid t ex vid renovering eller försäljning av lägenhet. På hemsidan finns även information om föreningens stadgar och trivselregler.

Kontakt med styrelsen

Kontakt med föreningens styrelse sker i första hand genom mail till info@solnamajoren.se eller via kontaktformulär hemsidan. Man kan också lägga brev eller annat material i föreningens brevlåda (placerad innanför entrédörren)  Felanmälningar hänvisas till föreningens underleverantörer.

Namnskylt

Namnskylten på lägenhetsdörren beställs hos föreningen, som även beställer uppdateringen av namntavlan i entrén av fastighetsförvaltaren.

Renovering

Mindre förändringar får göras i lägenheten utan kontakt med föreningens styrelse (man får t ex måla, tapetsera och slipa golv). Omfattande förändringar/renoveringar som kräver styrelsens tillstånd är t ex om man vill ta ned en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ansökan om renovering ska skickas till styrelsen i god tid innan renoveringen är planerad att börja, detta eftersom ansökan hanteras vid det nästkommande styrelsemötet vilka sker ca en gång i månaden.

Stadgar/Trivselregler

Föreningen har stadgar och trivselregler som samtliga medlemmar förväntas följa i och med att de ansökt om och fått godkänt medlemskap i föreningen. Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar att bidra till att skapa trivsel och hålla ordning i fastigheten. Det innebär att visa hänsyn till sina grannar och respektera de regler som finns.

Tvättstugan

Bokning av tvättpass görs på meddelandetavlan i entrén. Se bokningsmanualen för en utförlig beskrivning hur bokningen utförs och vilka regler som gäller vid användning av tvättstugorna.