Avlopp och vatten

Föreningens båda fastigheter är anslutna till det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. I Solna är det Solna Vatten AB som äger och sköter det allmänna vatten- och avloppsledningsnätet. För information om aktuella driftstörningar, se www.stockholmvatten.se.

Vad som får spolas ner

På förekommen anledning måste vi klargöra användningen av fastighetens gemensamma avloppssystem. De enda som är tillåtet att spola ut är...

  • De produkter som kroppen lämnar
  • Toalettpapper (ej annat papper såsom hushållspapper, servetter och liknande)
  • vatten

ENDAST ovanstående får spolas ut, allt annat är absolut förbjudet! Självklart är det även förbjudet att använda propplösare kaustiksoda med mera.

Status på stammarna

Våra stammar är i bra kondition (medeltjockleken är 4,6 mm) och det finns för närvarande inga planer på stamrenovering. Föreningen har anlitat Avloppsteknik som sköter underhåll av stammarna. Stammarna rengörs var tionde år och sticklingarna var femte år. 2012 gjordes tioårsunderhållet och 2022 kommer nytt tioårsunderhåll  att utföras och 2027 femårsunderhållet.

Avloppsstammars kondition behöver mätas periodiskt då slitage kan variera över tid. När konditionen anses vara i allt för dåligt skick så kommer en stamrenovering att utföras.