Renovering

När det gäller renoveringsarbeten inne i bostaden så får du som medlem göra vissa saker, t ex lägga nya golv, måla/tapetsera, byta ut vitvaror etc utan att fråga styrelsen om tillstånd. Vill du ta ner en vägg, dra nya rör eller liknande så måste du ha styrelsens godkännande. Om du är osäker på var gränsen går, kontakta någon i styrelsen innan du sätter igång.

  • Badrumsrenovering måste göras av någon med "våtrums-certifikat".
  • Man får bara sätta in kolfilterfläkt.
  • Köksfläkt med utsug i ventilationen är inte tillåtet.
  • Rivning eller flytt av väggar måste ha styrelsens godkännande.

Badrumsrenovering

Vid badrumsrenoveringar krävs att golvbrunnen byts enligt bransch-praxis. Entreprenören som utför badrumsrenoveringar ska lämna våtrums-certifikat innan arbetet påbörjas. Denna handling ska efter genomförd renovering lämnas till styrelsen för arkivering som en framtida garanti.

Rivning eller flytt av väggar

Rivning eller flytt av väggar måste ha styrelsens godkännande. Om man vill riva bärande väggar måste följande tillgodoses.

  1. Kontakt med och godkännande av föreningen.
  2. Bygglov från kommunen.
  3. Godkännande av besiktningsman (utsedd av styrelsen).

Störningar

Störande arbete såsom bilning och borrning av betong får endast ske på vardagar mellan kl 09-19, och störande arbete såsom borrning i betong får endast ske på lördagar och heldagar mellan kl 11-16. Informera dina grannar med tex en lapp i brevlådan, anslag i hissen och/eller på anslagstavlan. Meddela samtidigt hur länge arbetet beräknas pågå och vem som utför arbetet.

Vattenavstängning

Vattenavstängning görs av fastighetsförvaltaren och måste informeras om minst en vecka i förväg. Det är förbjudet att stänga av vattnet på eget bevåg. Vattenavstängning får endast utföras vardagar mellan 08:00-12:00.