Balkong

Föreningen renoverade och glasade in balkongerna 2001. Från balkongerna har vi en av Stockholm bästa utsikter.

Rengöring

Glasen rengörs som vanliga fönster, dvs. antingen med vatten eller med fönsterputs. För att lättare rengöra fönstren går det att öppna de inåtgående luckorna med nyckel. Vrid nyckeln i båda låshålen ett kvarts varv på luckprofilen. Denna funktion är endast avsedd för putsning av utsidan, ej för vädring. Luckan får max vridas 60º, vilket är tillräckligt för effektiv fönsterputsning. Tag alltid bort nyckeln ur cylinderlåsen i skjutluckorna, för att undvika skador vid öppnande av luckorna.

Rengöring av aluminium och laminat sker med hjälp av såpa, diskmedel eller liknande rengöringsmedel. Lösningsmedel, typ förtunning, får inte användas då dessa kan ge upphov till skador på laminat och lackade profiler.

Ventilation och kondens

Balkongen har en självventilerande konstruktion. Detta innebär att glasen ska vara fria från kondens. Vid vissa ogynnsamma väderförhållanden kan viss kondens uppstå. Man kan då öppna luckorna något vid sidorna, så att den fuktiga luften kan ventileras bort. För en god ventilation och bibehållen lufttillförsel till byggnadens ventilationssystem får inte luftspalten mellan inglasningspartier och tak täckas över.

Upphängning av markiser, lampor eller dylikt

Markiser får ej hängas upp på inglasningspartierna då sidoprofilerna inte är förstärkta och klarar belastningen. Om lampor eller dylikt ska hängas upp på balkongen kan detta göras på väggen mot lägenheten. Den är svag och du som boende kan bli återställningsskyldig. Samma sak gäller för om du borrar i plåttaket. En variant är att hänga upp saker med hjälp av skenan som plåttaket ligger på. Betongen över plåttaket utgörs av ett betongelement som ej får borras i.