Trivselregler

Trivselreglerna är lägenhetsinnehavarens skyldigheter gentemot föreningen och sina grannar. De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur vi sorterar våra sopor, över vad som gäller tvättstugorna till regler för andrahandsuthyrning. Har du något du vill fråga om med anledning av Trivselreglerna, eller annat som rör föreningens skötsel så är bästa sättet att skicka ett meddelande via vårt formulär på hemsidan eller lägga en lapp i föreningens vita brevlåda.

För vem gäller reglerna?

Trivselreglerna gäller för dig som är bostadsrättsinnehavare men även övriga familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för föreningens hyresgäster liksom för andrahandshyresgäster.

Styrelsens och medlemmens ansvar

Det är styrelsens uppgift att ha hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Alla boende är skyldiga att rätta sig efter trivelselreglerna och rapportera in fel/problem som berör fastigheten, se kontaktsidan. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus, utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Vad händer om reglerna inte följs?

Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna måste styrelsen alltid först uppmana medlemmen/hyresgästen att följa reglerna. Först därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna kan det bli fråga om uppsägning. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar/hyresgäster kan inte leda till uppsägning. 


Här nedan finner du våra trivselregler att läsa.

Trivselregler Brf Solna Majoren 2019.pdf Trivselregler Brf Solna Majoren 2019.pdf
Size : 69.658 Kb
Type : pdf