Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar sina medlemmar till Parkering i Solna.

Boende

För dig som bor eller arbetar i Solna finns följande alternativ.

  • Boendeparkering om du bor i Solna. Du måste då ha ett parkeringstillstånd som du kan ansöka om här.
  • Hyra av parkeringsplats på stadens mark eller i garage (Motorborgen). Ställ dig i kö här.
  • Nyttoparkering för näringsidkare
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Besökare

Om du besöker Solna tillfälligt betalar du avgift i automat för att parkera alla dagar dygnet runt. Parkeringsplatserna närmast tunnelbanan har högre avgift än de som finns längs med Johan Enbergs väg.

Servicedagar

Parkeringarna längs med Johan Enbergs väg har olika servicedagar. Då sker arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, m.m. Håll utkik för skyltar som gäller där just du står.