Parkering

Föreningen har inga egna parkeringsplatser utan hänvisar sina medlemmar till Parkering i Solna.

Boende

För dig som bor eller arbetar i Solna finns följande alternativ.

  • Boendeparkering om du bor i Solna
  • Hyra av parkeringsplats på stadens mark eller i garage (Motorborgen)
  • Nyttoparkering för näringsidkare
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Besökare

Om du besöker Solna tillfälligt betalar du avgift i automat för att parkera alla dagar dygnet runt. Parkeringsplatserna närmast tunnelbanan har högre avgift än de som finns längs med Johan Enbergs väg.

Servicedagar

En dag i månaden är servicedag. Då sker arbeten både ovan och under mark, till exempel gatustädning, snöröjning, byte av belysning, m.m. För Johan Enbergs väg gäller den 3:e onsdagen varje månad som servicedag.

Garaget Motorborgen

Önskar du att parkera din bil i motorborgen så kan du kontakta EuroCredit AB:

  • Eurocredit
  • 08-579 305 69
  • solnaparkering@euro.se