Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om bostadsrättsföreningen och våra fastigheter. Om du inte hittar svar på dina frågor här eller på de andra sidorna så får du gärna kontakta styrelsen.

Balkongen

 • Får man hänga upp markiser?
 • Får man röka på balkongen?
 • Var får man hänga upp lampor på balkongen

Fastigheten

 • Vad är statusen på våra hissar?
 • När behöver vi utföra ett stambyte?
 • Vilka färgnummer är husen målade med?
 • Var får man förvara barnvagnar och rullatorer?
 • Får man sätta upp parabolantenn eller markis?
 • Behöver husen PCB-saneras?
 • Vilket bolag används för uppvärmning?
 • Kommande renoveringar

Föreningen

 • Får man hyra ut sin bostadsrätt i andra hand?
 • Tillhör det någon upplåten mark till en enskild lägenhet?
 • Finns planer på att höja avgiften för de boende?
 • Kontaktperson i förening

Renovering

 • Får man riva väggar i lägenheten?
 • Får man slänga renoveringssopor i grovsoprummen?

Övrigt

 • Får husdjur vistas i fastigheten?

Balkongen

Inglasningspartierna i fastigheten är inte förstärkta med grova sidoprofiler. Därför får markiser ej hängas upp på inglasningarna.

Rökning är en väldigt känslig fråga då många medlemmar röker i hemmet medan andra är allergiska eller känner obehag av cigarettrök. Reglerna är motsägelsefulla. Rökning är tillåten i lägenheten (dit balkongen kan räknas), men samtidigt får man inte störa sina grannar. En bostadsrättsförening har bara sanktionsmöjligheten uppsägning när en medlem bryter mot reglerna. Uppsägning får dock inte göras för mindre förseelser, vilket rökning rimligtvis är. Därför finns det ingen sanktionsmöjlighet för föreningen om medlemmarna röker i hemmet, även om det skrivs in i våra trivselregler. 

Styrelsen planerar att uppdatera trivselreglerna med texten "varje medlem ska visa hänsyn till sina grannar gällande rökning på balkongen". "Visa hänsyn" är lite luddigt formulerat, vilket både ger rätt till att röka på balkongen samt lite stöd för den som blir störd av rökningen när denne diskuterar problemet med sin granne. Förhoppningsvis kan våra medlemmar lösa problemen själva genom att diskutera med varandra.

Om lampor eller dyl. skall hängas upp på balkongen bör detta göras på väggen mot lägenheten, alltså inte i taket på balkongen då detta utgörs av ett betongelement som ej får borras i.

Fastigheten

Hisskorgarna renoverades sommaren 2012 och en ny hissmotor installerades året därpå (2013). Livslängden på hissar brukar vanligtvis vara mellan 40-50 år och föreningens hissar renoverades efter drygt 40 år.

Våra stammar är i bra kondition (medeltjockleken är 4,6 mm) och det finns för närvarande inga planer på stamrenovering. Föreningen har anlitat Avloppsteknik som sköter underhåll av stammarna. Stammarna rengörs var tionde år och sticklingarna var femte år. 2012 gjordes tioårsunderhållet och 2017 kommer femårsunderhållet att utföras.

RAL 9010 och RAL 1013 är den gul/vita färgen, och RAL 6013 är den gröna färgen. Om ni tänker måla om på balkongen, be gärna om ett färgprov i färgaffären innan ni köper färgen.

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller på de olika våningsplanen. Skälet är att utrymningsvägar måste vara fria om det händer någonting. Föreningen saknar gemensamma avställningsytor för barnvagnar och rullatorer.

Det är inte tillåtet att ha parabolantenn eller markis utanför balkongen på fasaden. Paraboler får sättas upp inne på balkongen men får inte sticka utanför.

Enligt förordningen (2007:19) ska alla byggnader uppförda eller renoverade åren 1956-1973 vara PCB-sanerade innan den 30 juni 2014, vilket beskrivs närmare på Solna stads hemsida. 

Föreningen har sanerat all PCB i fastigheten.  PCB-saneringen av balkongväggen gjordes sommaren 2018. 

Fjärrvärme via Norrenergi AB.

Entrén renoverades 2015.

Föreningen

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Uthyrning i andrahand utan tillstånd kan leda till att medlemskapet sägs upp.

Kontakt med styrelsen görs via hemsidan. Frågor angående fastighetsförvaltning eller ekonomisk förvaltning görs direkt till underleverantör.

Renovering

Rivning eller flytt av väggar måste ha styrelsens godkännande. Se renoveringssidan för mer information. Grovsoprummen är endast avsedda för vardagssopor och det är alltså inte tillåtet att slänga sopor från renovering. För mer information om sophantering läs sophanteringssidan. Inget byggmaterial eller skräp får lämnas utanför husen eller på trottoaren.

Övrigt

Det är tillåtet att ha husdjur men innehavaren ansvarar för att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten. Plocka upp djurets spillning. Använd kattsand slängs i väl försluten plastpåse i miljöskåpet, det får absolut inte spolas ned i toaletten!
Att inneha farliga djur så som giftormar etc. är förbjudet i föreningens lägenheter.