Tvättstugor

I varje fastighet finns det en tvättstugeavdelning som innehåller en tvättstuga, två torkrum och ett mangelrum. Utförliga regler finns uppsatta utanför varje tvättstuga. Du bokar dina tvättider på meddelandetavlan i entrén.

Bokning

Tvättstugorna kan endast användas under nedanstående tider för att inte störa andra boende. Torkrummen får utnyttjas upp till en timme efter avslutat tvättpass. Bokningen förfaller 30 minuter efter bokad tid om inte bokningstiden aktiverats (tvättpasset påbörjats). Detta pass kan då bokas av andra medlemmar. Det går endast att ha en aktiv bokning per lägenhetsinnehavare och maximalt fem bokningar per månad. Tänk på att accessen till tvättstugan upphör en timma efter bokat pass.

Tvättpass

1:a Tvättpasset         7-10

2:a Tvättpasset         10-13

3:e Tvättpasset1        13-16

4:e Tvättpasset         16-19

5:e Tvättpasset         19-22

Bokningsmanual

Efter inpassering genom ytterdörren tänds meddelandetavlan i 30 sekunder och visar en boendeförteckning. Håll din lås-tagg nära sensorn (markerad i blått i nedanstående bild) för att logga in. Om bokningstavlan inte lyser trycker du på valfri knapp eller för lås-taggen över läsaren för att tända tavlan. Läs eventuell allmän information. För att navigera på bokningstavlan används ett antal navigationsknappar.

  • Navigationsknappar
  • OK: Acceptera
  • BACK: Gå tillbaka till förgående skärm
  • PILAR: höger, vänster, upp och ned

Genom att flytta markering med vänster och höger pilknappar kan du välja Boka, Avboka, Tjänster eller Avsluta. Bekräfta valet av bokning med OK-knapp.

Kalenderbilden visar kommande vecka, fler pass finns i den blå pilens riktning. Grön ruta betyder ledigt och röd ruta betyder upptaget. Välj dag och tid genom att flytta den blå markering med hjälp av vänster, höger, upp och ned-knapparna till önskat pass. Bekräfta med OK-knapp. Avsluta genom att trycka på Backa-knappen eller välj Avsluta och bekräfta med OK-knapp.

För att avboka ett pass välj avboka i menyn och bekräfta avbokningen med OK.

Torkrummen

I varje tvättstuga finns det två torkrum. Det ena torkrummet innehåller torktumlare och i det andra torkrummet torkas tvätten med hjälp av varmluftsfläkt. För att undvika att tvätten stjäls kan man låsa torkrummet med hänglås. Glöm dock inte att hämta tvätten så att nästa person har tillgång till torkrummet.