Miljöhus och Sophantering

Hushållssopor slängs i sopkärlen placerade mellan de båda fastigheterna längs med Johan Enbergs väg. Förening disponerar även ett miljöhus som är beläget bredvid sopkärlen. Miljöhuset består av två rum, ett pappersrum och ett grovsoprum. Observera att grovsoporna endast avser vardagssopor och alltså inte avser sopor från renovering av badrum eller kök. För större grovsopor som inte får plats i våra sopkärl hänvisar vi till återvinningscentralen Kvarnkullen. Givetvis är miljöhusen låsta och öppnas en gång i månaden, 2:a måndagen i månaden kl 18.00-19.00.

  • Pappersrum: Alla tidningar, reklam, tidskrifter, kopieringspapper, omslagspapper, kataloger o dyl.
    (Ej frigolit, kartonger eller wellpapp)
  • Grovsoprum: Alla vardagssopor som inte betecknas som miljöfarligt avfall är grovsopor. 
    Sopor som inte ryms i våra sopkärl får ej slängas i grovsoprummet!
  • Material som ej får plats i de kärl som är ämnade för insamlande av sopor, får inte lämnas utanför dessa kärl. Dvs inget material får lämnas på golvet i miljöhusen eller på marken utomhus. 

Föreningens medlemmar ombeds använda de två återvinningsstationer som finns i västra skogen på Johan Enbergs väg eller Solna komuns återvinningscentral. För mer information om återvinning i Solan kommun, använd denna länk nedan. https://www.solna.se/boende-miljo/avfall-atervinning/