Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Här kan du förvara det som du inte har plats för i lägenheten. Förrådet är markerat med Ditt lägenhetsnummer. Pga stöldrisken avråder vi våra medlemmar från att ha värdesaker i förråden.

In/Utflyttning

Vid utflyttning ska källarförråden tömmas helt. Om förråden ej är tömda vid inflyttning är det den inflyttandes ansvar att ta hand om kvarlämnat gods. Föreningen tar ej kostnaden för detta. Vid köp av borätt hos brf Solna Majoren rekommenderar styrelsen den inflyttande att begära visning av de källarförråd som hör till lägenheten.

Regler

Förrådshyraren är skyldig att hålla förrådet i god ordning och i gott skick. I förråden får det inte förvaras brandfarligt gods eller gods som kan orsaka ohyra, vara hälsovådligt eller är ohygieniskt. Det är inte heller tillåtet att röka eller dra in egen el till förrådet.

Under inga omständigheter får möbler, cyklar, hushållsmaskiner mm. förvaras i källargångar eller vindsgångar enligt bestämmelser från Brandmyndigheten. Det ska finnas en fri passage för genomgång!