Felanmälan

Bostadsföreningen har ingen egen personal som hanterar felanmälningar utan använder sig av ett antal entreprenörer. Observera att felanmälningar inte kan göras via kontaktformuläret på hemsidan utan görs direkt till respektive entreprenör. 

  • Bredband & Kabel-TV
  • Ekonomisk förvaltning
  • Fastighetsförvaltning
  • Hissen
  • Störningsjouren


Bredband & Kabel-TV

Vid frågor angående Bredband och Kabel-TV, kontakta Bredband2Bredbandsbolaget eller Com Hem.

Ekonomisk förvaltning

Fastum är föreningens ekonomiskaförvaltare. Vid frågor angående hyra/avgifter kontakta kundsupporten.

Fastum öppetider

Måndag-Torsdag:             08:00-12:00, 12:30-16:00

Fredag :                              08:00-12:00, 12:30-15:00

Telefon:                             018-563240

Email:                               kundsupport@fastum.se

Fastighetsförvaltning

Föreningen anlitar Etcon Fastighetsteknik, som teknisk förvaltare av Brf Solna Majorens båda fastigheter. Felanmälan kan göras antingen via telefon eller ett formulär för anmälningar på www.felanmalan.etcon.se

ETCON öppetider

Måndag-Fredag:           08:00-16:00


Telefon:                          08-749 27 00

Webb:                             http://felanmalan.etcon.se

Vid akuta ärenden efter kontorstid kontakta Securitas jourmontör. Bostadsrättsföreningen bekostar utryckningar som avser fel på fastighetsgemensamma installationer. Kostnader för inre underhåll, egen åverkan och annat som ej kan anses belasta bostadsrättsföreningen debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Jour kontaktuppgifter

Securitas:                   08-657 77 00

Hissen

Sedan sommaren 2012 har föreningen ett avtal med Amsler Hiss om drift och underhåll av fastigheternas båda hissar. Felanmälan görs på nedanstående kontaktnummer beroende på vilken tid på dygnet som felanmälan görs.

Amsler öppetider

Kontorstid:          08-55643300

Jour:                       08-7468025

Störningsjouren

Brf Solna Majoren har inget avtal med störningsjouren och hänvisar istället till polisen (114 14).