VID FÖRSÄLJNING

Nedan beskrivs en bostadsrättsöverlåtelse i sex steg.

ANMÄL ÖVERLÅTELSE TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

Meddela föreningen i god tid när du ska överlåta bostadsrätten och har en köpare. För att föreningen ska kunna hantera frågan om medlemskap måste du som säljare lämna uppgifter om personnummer, namn och adress på den tilltänkte köparen. Överlåtelsen ska skickas till följande adress.

Fastum fastighetsförvaltning 

Box 904

751 09 UPPSALA

https://www.fastum.se/


Skriv avtal med köparen

Därefter skall du skriva ett avtal med köparen. Detta skall upprättas i tre exemplar och "Avtal om överlåtelse av bostadsrätt" ska bifogas denna information. Genom avtalet har din köpare förbundit sig att köpa bostadsrätten och du har förbundit dig att sälja den.

Köparen måste godkännas som medlem i bostadsrättsföreningen

För att överlåtelsen ska bli giltig krävs att bostadsrättsföreningen godkänner din köpare som medlem i föreningen. Du överlåter inte specifikt din lägenhet, utan din andel i bostadsrättsföreningen. Föreningen gör en kreditupplysning på den tilltänkta köparen.

Lös befintliga lån på lägenheten

Är lägenheten belånad och pantsatt, ska du ta kontakt med din bank. Det rekommenderas att köpare och säljare träffas och slutför affären på banken. Då löser ni eventuella lån och köparen överlämnar köpesumman direkt på banken.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift

För att täcka de administrativa kostnaderna i samband med ägarbytet av bostadsrätten tas det ut en överlåtelseavgift. En överlåtelseavgift debiteras köparen med 2,5% av prisbasbeloppet (för närvarande 1110 kr av gällande basbelopp).

Motsvarande finns det en pantsättningsavgift som ska motsvara kostnaden för administration som föreningen har i samband med underrättelse om pantsättning av bostadsrätt. Pantsättningsavgift är för närvarande 410 kr / pant av gällande basbelopp och debiteras låntagaren.

Överlåtelsen registreras

Skicka in följande handlingar till bostadsrättsföreningen direkt efter slutuppgörelse.

  • 1 ex av köpeavtalet
  • 1 ex av överlåtelseanmälan
  • Intyg som styrker att ev. lån är löst och panten avnoterad vid tillträdet
  • Ev. säljarens nya address