DIGITAL INFORMATIOSTAVLA

Har enligt tidigare samtal, tittat på att uppdatera funktioner på föreningens digitala informations tavlor. Möjligheten att kunna kontrollera, boka tvättid via egen mobil eller dator. Detta går att göra via köp av license av denna funktion, plus tjänst från företag som hanterar funktionen. Går tyvärr inte att hantera av föreningen via tex Loopia, dom används för hemsida.

Kostnad för denna lisence gällande 2 hus a 40 lägenheter vardera, ligger på 25 000kr (engångsavgift).

Sedan skulle en månadskostnad tillkomma för drift och lagring, av denna funktion för mobil och dator.

Mvh karl Lithander